Vilkår og priser

Hvis man har en sundhedsforsikring, kan den ofte dække udgiften til psykologsamtaler.

Også Sygesikring Danmark yder tilskud til psykologhjælp.

Vi kan ikke modtage henvisning fra egen læge, da vi ikke har overenskomst med sygesikringen.

Priser aftales individuelt.

Ved sygdom eller andet, der forhindrer fremmøde, skal der meldes afbud senest kl. 8 dagen før den aftalte konsultation.