Unge & VoksenPsykologisk Center 

Vi er et klinikfællesskab med 2 erfarne, autoriserede og specialistgodkendte psykologer. Vi har samarbejdet i mange år, og har igennem årene oparbejdet stor erfaring og alsidighed indenfor forskellige klinisk psykologiske områder .

Vi arbejder ud fra en psykodynamisk forståelse af personligheden, hvor vi ser de aktuelle vanskeligheder af for eksempel mindreværdsfølelse eller tristhed i lyset af de tidligere relationer, som personen har haft til betydningsfulde voksne som forældre og søskende.

Vi har den forståelse, at vores psykologiske udvikling bliver præget af de forhold, vi vokser op i gennem barndommen og ungdommen, og at disse bliver betydningsfulde, når aktuelle kriser eller vanskeligheder skal forstås.

Det, der kan skabe lettelse for den person, der er i terapi, er ofte, når det bliver muligt at se bag om de aktuelle symptomer eller problemer og få øje på de underliggende psykologiske mønstre. Ved at blive bevidst om disse mønstre kan man bedre komme til at forstå, hvordan de styrer ens valg og definerer ens måde at relatere sig på.