Vi tilbyder:

Vi har forskellige måder at arbejde på alt efter hvilken problemstilling, det drejer sig om:

Vi arbejder med Individuel psykodynamisk psykoterapi af kortere eller længere varighed, børn/unge-terapi, søskende-terapi, familie-rådgivning, parterapi, forældre-samtaler, psykoanalyse, egen-terapi eller egen-psykoanalyse ved videre-uddannelse, supervision.

Grunde til at henvende sig:

Vi har specialviden inden for en bred vifte af psykologiske problemer hos unge og voksne: Identitetsproblemer, selvstændighedsprocesser, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, tvangssymptomer, stress og udbrændthed, problemer i parforhold/familie eller andre nære relationer, livskriser, utilstrækkelighedsfølelse, angst/uro, tristhed/depression, eksistentielle problemer og ønske om personlig udvikling, sorg og tab, præstations og eksamensangst.

I arbejdet med unge kan det derud over også dreje sig om konflikter med forældre, kammerater, skole.