Jette Bach Sørensen Hanne Søltoft LindhardtJette Bach SørensenJeg har de sidste mange år arbejdet psykoterapeutisk både med unge og deres familier samt med voksne med et bredt spektrum af problemstillinger og lidelser. Min tilgang til arbejdet med de mennesker, der opsøger mig, er at hjælpe med til at forstå det aktuelle problem eller symptom og på den måde skabe grobund for lindring, forandring og udvikling.
Jeg blev uddannet som psykolog fra Københavns Universitet i 1987 og har haft ansættelse på Studenterrådgivningerne i København og DTU, været privatpraktiserende psykolog i Psykologhuset Svanen og de sidste mange år været ansat på UngdomsPsykologisk Center i København.
Ud over arbejdet som psykoterapeut laver jeg børnesagkyndige undersøgelser for Statsforvaltningen.
Jeg har videreuddannet mig i psykoanalytisk psykoterapi, en 3-årig videreuddannelse ved Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi (2004), samt i gruppeanalytisk psykoterapi, en 3-årig uddannelse ved Institut for Gruppeanalyse (1993).
Jeg blev Autoriseret af Psykolognævnet i 1994 og Specialistgodkendt i psykoterapi af Dansk Psykologforening i 1997.

Jeg kan tilbyde:

 • Kortere og længerevarende terapiforløb samt rådgivning
 • Individuel terapi til voksne og unge
 • Gruppeterapi til voksne og unge
 • Parterapi
 • Familieterapi og rådgivning af forældre
 • Supervision til psykologer samt pædagogisk og psykologisk personale på institutioner og plejefamilier

Jeg har erfaring med:
 • Let til moderat depression
 • Angst
 • Lavt selvværd
 • Stress
 • Sorg og krise
 • Parforholdsproblemer
 • Familieproblemer
 • Selvbeskadigelse
 • Arbejdsrelaterede problematikker
 • Eksistentielle problemer og ønske om personlig udvikling
 • Spiseforstyrrelser (jeg har i medvirket som terapeut på et forskningsprojekt om bulimi på Universitetsklinikken, Institut for Psykologi, Københavns Universitet).