Hanne Søltoft Lindhardt

Hovedhjørnestenene i mit faglige engagement som psykolog har siden jeg blev uddannet, været det terapeutiske arbejdet med unge og deres familier, og mit arbejde som psykoanalytiker. Det er indenfor disse områder, jeg bliver ved med at finde stadig nye udfordringer og problemstillinger.

Jeg blev uddannet som psykolog fra Københavns Universitet i juni 1988.
Herefter blev jeg ansat på Universitetet i en kandidatstilling i 2 år, hvor jeg fik min grundlæggende klinisk psykologiske uddannelse.

Arbejdet med unge udsprang af min ansættelse på UngdomsPsykologisk Center, København. Her har vi igennem årene arbejdet med at videreudvikle specialviden om psykoterapeutisk arbejdet med unge og deres familier, med sigte på at de unge selv finder psykologsamtalerne meningsfulde og hjælpsomme, og derved bliver motiverede for forandring og udvikling.
Sideløbende hermed har jeg gennemgået den psykoanalytiske uddannelse; er i dag medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab og arbejder nu – udover det psykoterapeutiske arbejde med unge og voksne - også med at have unge og voksne i psykoanalyse. Endvidere er jeg godkendt som træningsanalytiker og kan tilbyde psykoanalyse og supervision til kandidater på den psykoanalytiske uddannelse.

Jeg er Autoriseret af Psykolognævnet i 1995 og Specialistgodkendt i psykoterapi af Dansk Psykologforening i 1997.

Jeg kan tilbyde:

Psykologiske problemstillinger, som jeg møder i min praksis kan være: